Aanvullende cursusvoorwaarden

Voor de cursussen en workshops beschreven in deze website gelden de volgende aanvullende cursusvoorwaarden.

Inschrijven

Maak je belangstelling voor een cursus kenbaar door me een email te sturen of te bellen.
Vermeld naast het cursusnummer ook je naam, adres, telefoonnummer en ook of je beginnend of ervaren bent met (botanisch) tekenen of schilderen. Heb je specifieke vragen, opmerkingen of wensen vermeld dit dan ook.

Locatie

Als de cursus of workshop op verschillende locaties / dagen gegeven wordt, geef dan zo mogelijk een 1e en 2e keus aan (wat betreft datum / locatie).
Als de cursus van je eerste keus vol is of niet door kan gaan, kan je misschien geplaatst worden in de cursus van je 2e keus. Ik stuur je een email ter bevestiging van je inschrijving. Je krijgt ook een materialenlijstje toegestuurd. De materialenlijst is een hulpmiddel en advies, geen verplichting.

Sluiting inschrijving

De inschrijving voor de cursussen en workshops sluit 10 werkdagen voor aanvang, maar cursussen zijn vaak al eerder vol. Dus meld je tijdig aan!! Zodra er voldoende inschrijvingen zijn en de cursus of workshop kan doorgaan, bericht ik alle deelnemers daarover.

Prijzen en betaling

De prijs is aangegeven bij de betreffende cursusbeschrijving. De prijs is inclusief plantenmateriaal en het benodigd papier (tenzij anders is aangegeven). Bijkomende kosten voor eigen rekening zijn: ander papier, je eigen tekenmaterialen, koffie/thee op de cursuslocaties etc.

Bij bevestiging van de cursus krijg je een betalingsverzoek. Dat gebeurt uiterlijk meteen na de sluitingstermijn voor inschrijving. Het cursusgeld moet dan direct (maar uiterlijk voor de 1e lesdag) overgemaakt worden op IBAN nr. NL82 TRIO 0212 4624 15 van Triodosbank t.n.v. M.P.M.H. van de Klashorst o.v.v. het cursusnummer en je naam als die afwijkt van de rekeninghouder.

Helaas kan ik leden van de Vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland (VBKN) geen korting aanbieden.

Annulering

Tot uiterlijk 10 werkdagen voor de start van een cursus of workshop is annuleren van je inschrijving mogelijk met terugboeking van het volledige cursusgeld. Daarna is dat niet meer mogelijk i.v.m. de verplichtingen die zijn aangegaan. Dus na de 10 werkdagen deadline (= sluiting inschrijving) heb je een betalingsplicht.

Ziekte of andere vormen van verhindering van een cursist zijn geen reden voor restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld. In vooraf overleg met mij is het in principe mogelijk om gemiste lessen van de 6-weekse cursussen in te halen op een andere locatie van dezelfde cursus in dezelfde periode, mits daar plaats en ruimte is. Het is niet mogelijk gemiste lessen in een andere periode in te halen. Het is ook niet mogelijk een gemiste les in te halen tijdens een workshop. Een gemiste workshop of deel daarvan kan ook niet ingehaald worden.
Uitzondering: zolang het werken met een coronaprotocol noodzakelijk is, geldt er een aangepaste verzuimregeling. Deze staat beschreven op de pagina Werkwijze corona op deze website.

Als een cursus of workshop niet door kan gaan (bij minder dan het minimum aantal deelnemers) krijg je daarover bericht. Misschien kun je dan een andere cursus of workshop kiezen. Als een cursus of workshop niet door kan gaan (om wat voor reden dan ook) krijg je altijd het volledige cursusbedrag teruggestort.

Vragen

Neem in ieder geval contact met me op als je een vraag over de inschrijving of de spelregels hebt of als er bijzondere omstandigheden zijn rond je eventuele deelname. Kijk hier voor de meest gestelde vragen.

Prive les

Het is beperkt mogelijk om incidenteel of geregeld prive les te krijgen. Voor gevorderden is dit een prima manier om doelgericht aan persoonlijke aandachtspunten te werken. Beginnende tekenaars adviseer ik eerst enkele 6-weekse cursussen te volgen. Neem contact met me op voor overleg over de mogelijkheden.

Wijzigingen

Bovenstaande aanvullende cursusvoorwaarden kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.