Aanvullende cursusvoorwaarden

Voor de cursussen en workshops beschreven in deze website gelden de volgende aanvullende cursusvoorwaarden.

Programmering

Het kan zijn dat er gaandeweg wijzigingen in het programma door gevoerd worden. Ik behoud mij het recht voor om dat te doen in ieders belang. Meestal betekent dat dat er een workshop toegevoegd wordt, maar het kan ook zijn dat een cursus geschrapt wordt of een ander programma krijgt. Als een cursus of workshop opgeschoven wordt is dat altijd in overleg met de al ingeschreven cursisten.

Inschrijven

Maak je belangstelling voor een cursus kenbaar door me een email te sturen of te bellen. Vermeld naast het cursusnummer ook je naam, adres en telefoonnummer. Heb je specifieke vragen, opmerkingen of wensen vermeld dit dan ook. Als je deelname nog niet zeker is vermeld dat er dan bij, dan zet ik je ‘onder voorbehoud’ op de cursistenlijst.

Beginnende tekenaars starten standaard met een Basiscursus of een Verkorte Basiscursus en kunnen daarna instromen in reguliere 5-weekse cursussen. Zie verder onder Basiscursus.

Als de cursus of workshop op verschillende locaties / dagen gegeven wordt, geef dan zo mogelijk een 1e en 2e keus aan (wat betreft datum / locatie). Als de cursus van je eerste keus vol is of niet door kan gaan, kan je misschien geplaatst worden in de cursus van je 2e keus. Ik stuur je een email ter bevestiging van je inschrijving. Je krijgt ook een materialenlijstje toegestuurd. De materialenlijst is een hulpmiddel en advies, geen verplichting.

Als een cursus volgeboekt is, kan ik je op de wachtlijst zetten (op volgorde van binnenkomst). Je krijgt een email van me als er een plek voor je vrijgekomen is en dan kun je besluiten om deel te nemen of niet.

Sluiting inschrijving

De inschrijving voor de cursussen en workshops sluit 10 werkdagen voor aanvang, maar cursussen zijn vaak al eerder vol. Dus meld je tijdig aan!! Zodra er voldoende inschrijvingen zijn en de cursus of workshop kan doorgaan, bericht ik alle deelnemers daarover.

Prijzen en betaling

De prijs is aangegeven bij de betreffende cursusbeschrijving. De prijs is inclusief plantenmateriaal en het benodigd papier bij de Basiscursus.
Bij de 5-weekse cursussen is de prijs inclusief het benodigde papier. Plantenmateriaal nemen de cursisten in principe zelf mee naar les. Bijkomende kosten voor eigen rekening zijn: je eigen tekenmaterialen, koffie/thee op de cursuslocaties etc.

Bij bevestiging van de cursus krijg je een betalingsverzoek. Dat gebeurt uiterlijk meteen na de sluitingstermijn voor inschrijving. Het cursusgeld moet dan direct (maar uiterlijk voor de 1e lesdag) overgemaakt worden op IBAN nr. NL82 TRIO 0212 4624 15 van Triodosbank t.n.v. M.P.M.H. van de Klashorst o.v.v. het cursusnummer en je naam als die afwijkt van de rekeninghouder.

Helaas kan ik leden van de Vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland (VBKN) geen korting aanbieden.

Annulering en inhalen van lessen

Tot uiterlijk 10 werkdagen voor de start van een cursus of workshop is annuleren van je inschrijving mogelijk met terugboeking van het (eventueel) reeds betaalde cursusgeld. Daarna is dat niet meer mogelijk i.v.m. de verplichtingen die zijn aangegaan. Dus na de 10 werkdagen deadline (= sluiting inschrijving) heb je een betalingsplicht. Je kunt je ook ‘onder voorbehoud’ inschrijven om zeker te zijn van een plek, omdat je bijvoorbeeld nog niet zeker kunt zijn van je deelname (dan weet ik dat ook). Uiterlijk op de 10 dagen deadline laat je me dan weten of je inderdaad deelneemt of niet.

Ziekte of andere vormen van verhindering van een cursist zijn geen reden voor restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld. In vooraf overleg met mij is het in principe mogelijk om maximaal 2 gemiste lessen van een cursus in te halen in een parallelcursus (uitgezonderd een basiscursus) in dezelfde periode of tijdens de volgende cursusperiode, mits daar plaats en ruimte is. Gemiste lessen kunnen dus niet opgespaard worden. Het is ook niet mogelijk de gemiste lessen te verrekenen met een nieuwe cursus.

Van de (Verkorte) Basiscursus kunnen geen lesuren gemist worden.
Het is niet mogelijk een gemiste les in te halen tijdens een workshop, of die daar tegen uit te ruilen.
Een gemiste workshop of deel daarvan kan niet ingehaald worden.

Als een cursus of workshop niet door kan gaan (bij minder dan het genoemde minimum aantal deelnemers) krijg je daarover bericht. Misschien kun je dan een andere cursus of workshop kiezen. Als ikzelf een cursus of workshop niet door kan laten gaan (om wat voor reden dan ook) krijg je altijd het volledige betaalde bedrag teruggestort.

Vragen

Neem in ieder geval contact met me op als je een vraag over de inschrijving of de spelregels hebt of als er bijzondere omstandigheden zijn rond je eventuele deelname. Kijk hier voor de meest gestelde vragen.

Wijzigingen

Bovenstaande aanvullende cursusvoorwaarden kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.