Aanvullende cursusvoorwaarden

Voor de cursussen en workshops beschreven in deze website gelden de volgende aanvullende cursusvoorwaarden.

Programmering

Het kan zijn dat er gaandeweg wijzigingen in het programma door gevoerd worden. Ik behoud mij het recht voor om dat te doen in ieders belang. Meestal betekent dat dat er een workshop toegevoegd wordt, maar het kan ook zijn dat een 6-weekse cursus geschrapt wordt of een ander programma krijgt. Als je je daarvoor al hebt ingeschreven, krijg je daar bericht over en kun je mogelijk een andere keus maken.

Inschrijven

Maak je belangstelling voor een cursus kenbaar door me een email te sturen of te bellen.
Vermeld naast het cursusnummer ook je naam, adres en telefoonnummer. Beginnende tekenaars starten standaard met een Basiscursus en kunnen daarna instromen in reguliere 6-weekse cursussen. Zie verder onder Basiscursus. Heb je specifieke vragen, opmerkingen of wensen vermeld dit dan ook.

Locatie

Als de cursus of workshop op verschillende locaties / dagen gegeven wordt, geef dan zo mogelijk een 1e en 2e keus aan (wat betreft datum / locatie). Als de cursus van je eerste keus vol is of niet door kan gaan, kan je misschien geplaatst worden in de cursus van je 2e keus. Ik stuur je een email ter bevestiging van je inschrijving. Je krijgt ook een materialenlijstje toegestuurd. De materialenlijst is een hulpmiddel en advies, geen verplichting.

Sluiting inschrijving

De inschrijving voor de cursussen en workshops sluit 10 werkdagen voor aanvang, maar cursussen zijn vaak al eerder vol. Dus meld je tijdig aan!! Zodra er voldoende inschrijvingen zijn en de cursus of workshop kan doorgaan, bericht ik alle deelnemers daarover.

Prijzen en betaling

De prijs is aangegeven bij de betreffende cursusbeschrijving. De prijs is inclusief plantenmateriaal en het benodigd papier, tenzij anders is aangegeven. Bijkomende kosten voor eigen rekening zijn: je eigen tekenmaterialen, koffie/thee op de cursuslocaties etc.

In verband met de onvoorspelbare energieprijzen, zijn de genoemde cursusprijzen onder voorbehoud. Het is wellicht mogelijk dat de kosten voor zaalhuur daardoor (onverwacht) omhoog gaan. Deze verhoging zal ik moeten doorrekenen in de cursusprijs.

Bij bevestiging van de cursus krijg je een betalingsverzoek. Dat gebeurt uiterlijk meteen na de sluitingstermijn voor inschrijving. Het cursusgeld moet dan direct (maar uiterlijk voor de 1e lesdag) overgemaakt worden op IBAN nr. NL82 TRIO 0212 4624 15 van Triodosbank t.n.v. M.P.M.H. van de Klashorst o.v.v. het cursusnummer en je naam als die afwijkt van de rekeninghouder.

Helaas kan ik leden van de Vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland (VBKN) geen korting aanbieden.

Annulering en inhalen van lessen

Tot uiterlijk 10 werkdagen voor de start van een cursus of workshop is annuleren van je inschrijving mogelijk met terugboeking van het volledige cursusgeld. Daarna is dat niet meer mogelijk i.v.m. de verplichtingen die zijn aangegaan. Dus na de 10 werkdagen deadline (= sluiting inschrijving) heb je een betalingsplicht.

Ziekte of andere vormen van verhindering van een cursist zijn geen reden voor restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld. In vooraf overleg met mij is het in principe mogelijk om gemiste lessen van de cursussen in te halen op een andere locatie in dezelfde periode, mits daar plaats en ruimte is. Van de Basiscursus kunnen de eerste 3 lessen niet gemist worden en daarom kunnen die ook niet ingehaald worden.
Het is niet mogelijk een gemiste les in te halen tijdens een workshop. Een gemiste workshop of deel daarvan kan niet ingehaald worden.

Als een cursus of workshop niet door kan gaan (bij minder dan 4 deelnemers) krijg je daarover bericht. Misschien kun je dan een andere cursus of workshop kiezen. Als ikzelf een cursus of workshop niet door kan laten gaan (om wat voor reden dan ook) krijg je altijd het volledige betaalde bedrag teruggestort.

Vragen

Neem in ieder geval contact met me op als je een vraag over de inschrijving of de spelregels hebt of als er bijzondere omstandigheden zijn rond je eventuele deelname. Kijk hier voor de meest gestelde vragen.

Wijzigingen

Bovenstaande aanvullende cursusvoorwaarden kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.